חברת CMI מתמחה בהלוואות כנגד מניות,כנגד מניות, פקטורינג מימוני לעסקים וחברות, השקעות בנדל"ן בארץ ובעולם, (ארגון קבוצות רכישה, פינוי בינוי, תמ"א 38), וגיוס השקעות למיזמים שונים, בתחומים מגוונים. כמו כן מתמחה החברה בקשירת הקשרים ותיווך בין הרעיון ואו הדרישה לבין הגוף הדורש ואו המממן.

                                       1. הלוואות כנגד מניות \ אג"ח \ כלים פיננסיים.
                                       2. פקטורינג מימוני - כלי אשראי מתקדם לעסקים וחברות
                                       3. השקעות ויזמות נדל"ן בישראל.
                                       4. השקעות בנדל"ן חו"ל.
                                       5. גיוס הון.

הלוואות כנגד מניות \ אג"ח \ כלים פיננסיים

החברה מעניקה הלוואות מסוג non-recourse לבעלי עניין, בעלי מניות \ אג"ח בחברות ציבוריות, עד ל- 80% מערך מניותיהן, לתקופות של: 2-10 שנים, כל זאת בריבית אטרקטיבית,במיוחד, ללא ערבויות והוצאות נלוות, כמו כן מספקת החברה הלוואות \ מכירה, לבעלי ערבות בנקאית, ולמגוון רחב של כלים פיננסיים הקיימים בשוק.

פקטורינג מימוני - כלי אשראי מתקדם לעסקים וחברות

חברת CMI מבצעת פקטורינג מימוני, אשר הינו מכשיר אשראי מתקדם, במסגרתו רוכשת חברת הפקטורינג מהעסק את חשבוניות החייבים \ לקוחות, ומשלמת לו את תמורתן מיידית, ללא קשר למועד פירעונן המקורי, כמו כן היא מבטחת את העיסקה. כתוצאה מכך, נוצר תזרים מזומנים מיידי ומבוטח לחברה .

השקעות ויזמות נדל"ן בישראל

החברה משמשת כגורם מתווך ומוביל לפרויקטים שונים בתחום הנדל"ן:פרויקטים יזמיים, אדמות ואופציות לבנייה, מרכזי קניות, בנייה רוויה (צמודי קרקע ולגובה, בנייה לצרכים לוגיסטיים, בניינים מניבים - (משרדי מסחרי), בתי מלון במרכזי ערים. לחברה אופציות השקעה בנדל"ן בהיקף בינוני וגדול בישראל, אופציות בעלות תשואה שנתית גבוהה ובטוחה.

לחברה ידע וניסיון בהקמת קבוצות רכישה, לרכישת ויזום אדמות ונכסי נדל"ן.
לחברה הידע והניסיון בהובלת פרויקטי פינוי בינוי \ תמ"א 38.

השקעות בנדל"ן חו"ל

החברה משמשת כגורם מתווך ומוביל לפרויקטים שונים בתחום הנדל"ן:פרויקטים יזמיים, אדמות ואופציות לבנייה בחו"ל, מרכזי קניות, בנייה רוויה (צמודי קרקע ולגובה, בנייה לצרכים לוגיסטיים, בניינים מניבים - (משרדי מסחרי), בתי מלון במרכזי ערים מובילות. לחברה אופציות השקעה בנדל"ן בהיקף בינוני וגדול במדינות מתפתחות ובמדינות בעלות תשואה גבוהה.

לחברה ידע וניסיון בהקמת קבוצות רכישה, לרכישת נכסי נדל"ן, בעולם.

גיוס הון

עיקר התמחותה של החברה הנה בקשריה הענפים למול גופים המחפשים חברות שונות ומיזמים שונים להשקעה בישראל ובעולם.

החברה מנהלת פעילותה למול בתי ההשקעות המובילים בארץ, הקרנות המובילות בארץ, וקבוצות משקיעים פרטיים, המחפשים נתיבי השקעה בתחומים מגוונים.