פקטורינג - פתרון מימוני חדשני המאפשר להזרים כסף מיידי לחברה ולייצר מקורות רווח נוספים מהפעילות הקיימת

בימים אלו כאשר עננת משבר האשראי העולמי מרחפת מעל המשק העולמי כולו, כדאי ללמוד על: חידושים בתחום המימון החוץ בנקאי, אשר נחשב לכלי מימוני מקובל ומוכר בעולם ואשר צומח בשנים האחרונות בישראל בקצב מהיר.
פתרון מעניין זה ביותר הינו: הפקטורינג, אשר החל בישראל לפני כמה שנים כפעילות צידית מצומצמת, וכעת צובר תאוצה במהירות מרשימה, תוך כדי השקת מוצרים חדשים אשר יכולים לספק מענה לצרכים מימוניים שונים. האפשרות להשיג אשראי מיידי ולא יקר ללא העמדת בטחונות ותוך שימוש בהליך פשוט ולא מסובך עשויה בוודאי לקסום לחברות רבות.

להלן למען ההרחבה והבנת הנושא, ריכזנו מספר שאלות ותשובות ראשוניות בנושא הפקטורינג:

מה זה פקטורינג?
פקטורינג הינו מכשיר אשראי מתקדם, שבמסגרתו רוכשת חברת הפקטורינג מחברה את חשבוניות החייבים \ לקוחות, ומשלמת לו את תמורתן מיידית, ללא קשר למועד פירעונן המקורי, ומבטחת את העיסקה. התוצאה היא תזרים מזומנים מיידי ומבוטח לחברה .

מדוע זה טוב לחברה?
שיפור מיידי בתזרים המזומנים ללא צורך בבטחונות, תוך נטרול סיכון של אי פרעון חובות החייבים \ לקוחות, המאפשר לחברה לא לחשוש מחובות אבודים. בנוסף, השימוש בפקטורינג מאפשר שיפור תנאי התשלום ללקוחות והופך ליתרון שיווקי למול חברות וספקים מתחרים.

מהן העלויות?
לעלות הפקטורינג שני רכיבים מרכזיים:
עלות מימון שוטפת וזאת בהתאם לריבית אשר מקבלת החברה מהמערכת הבנקאית, ועמלת פקטורינג למול כל חשבונית הכוללת בתוכה: עלות ביטוח האשראי.
לכן, ניתן להצביע על כך שהעלות הכוללת של הפקטורינג נמוכה באופן משמעותי מההנחות הנהוגות בשוק כיום תמורת תשלום "במזומן" על ידי הלקוח.

האם ניתן לבצע פקטורינג גם על לקוחות מחו"ל?
אין מניעה.

האם החברה מחוייבת לבצע פקטורינג על מלוא היקף חוב הלקוחות \ חייבים שלה?
ניתן לבצע את עסקת הפקטורינג גם על עסקה אחת או על לקוח \ חייב בודד.

מהו אינטוורל הזמן?
לאחר בדיקה ראשונית ואישור החייב \ לקוח, התשלום מתבצע באופן אוטומטי מיד עם הוצאת החשבוניות.

האם הליך מימון זה (הפקטורינג) נפוץ בישראל? לפי הערכות, ועל רקע משבר האשראי, שוק הפקטורינג בישראל, נאמד בכ- 9 מיליארד ש"ח בשנה שעברה, צפוי לרשום התפתחות עצומה ב-2011. ניתן להבחין בכניסה של שחקנים רבים לשוק ביניהן חברות ביטוח וחברות אשראי, והשקת מוצרים נוספים ונלווים לפקטורינג, כל זה צפוי לעורר את השוק המקומי, כך שיגיע לרמות הנהוגות בחו"ל של עשרות אחוזים מהתוצר הלאומי.

מה עוד ניתן להרוויח מפעילות מימון הפקטורינג?
מוצר חדשני אחר, הינו תוכנית למימון הספקים, המאפשר לחברה לייצר רווח נוסף תוך הסתמכות, על הפעילות הקיימת. במסגרת התוכנית, מבוצעת פנייה לספקיי החברה, ובקשה להקדמת התשלום המגיע להם מהחברה תמורת "הנחת מזומן". הקדמת התשלום ממומנת על ידי חברת הפקטורינג והחברה מקבלת תשלום בגין כל ספק שמצטרף לתוכנית, המבוסס על גובה החשבונית.

פקטורינג הפוך מאפשר ליהנות משער הדולר הנמוך

פקטורינג הפוך Reverse Factoring מאפשר לחברות ויבואנים שהתשומות שלהם בדולר להקדים תשלום וליהנות משער הדולר הנמוך. ירידת שער הדולר מייצרת הזדמנות פיננסית מצוינת. חברות אשר משלמות לספקים שלהם במטבע האמריקני מעוניינות כיום להקדים את התשלום לספקים הדולרים שלהם וליהנות משער הדולר הנמוך.
תהליך היחלשות שער הדולר בשנה האחרונה ועד למצב כיום בו הדולר הגיע לשפל מזה - 15 שנים ונסחר סביב ממוצע הנמוך מ - 4 ש"ח, מייצר הזדמנות עסקית מצוינת ומאפשר לחברות שהתשומות שלהן בדולרים להגדיל את שיעור הרווח שלהן באופן משמעותי של לפחות 5% באמצעות הפקטורינג ההפוך.
הפקטורינג ההפוך מאפשר להקדים את התשלום הדולרי - מבלי לוותר על ימי האשראי הארוכים שניתנו על ידי הספקים. התשלום במזומן, מאפשר ליהנות גם מהנחת מזומן בגין הקדמת התשלום לספקים. מקובל ונהוג לקבל הנחה של לפחות 1% על הקדמה של חודש במועד התשלום. הנחת מזומן זו תתרום, בנוסף לקיבוע בשער הדולר, להגדלת הרווחיות של הפירמה.
תחום הפקטורינג מאפשר כיום לחברות לקבל את המימון הדרוש לשם ביצוע התשלומים בדולרים - כאשר המימון מבוצע במטבע הישראלי.
טיקטין מוסיף כי : "הפקטורינג ההפוך (REVERSE FACTORING) הינו כלי המאפשר לפירמות להקדים את התשלום לספקים שלה, דרך חברת הפקטורינג ובמימונה. דבר זה מאפשר קבלת הנחת מזומן אצל הספק מבלי להעמיס על האובליגו