בעל חברה, בעל מניות / אג"ח, חברה ציבורית - אינך חייב לוותר על אחזקתך במניות ועדיין לקבל כסף

קבוצת - CMI כנציגתן הבלעדית של שתי חברות אמריקאיות המובילות בתחומן, מציעה לחברות ציבוריות ובעלי מניות / אג"ח, הלוואות כנגד המניות / אג"ח!
{שתי החברות בעלות חוסן כלכלי מוכח, אמינות ויושרה - החברות מדורגות מזה שנים בדירוג האמינות וההגינות מהגבוהים והמובילים בארה"ב}
ההלוואות עד ל - 80% מערך המניות, לתקופות של 2-10 שנים, בריביות נוחות ונמוכות מן המקובל במערכת הבנקאית, קבלת הכסף תוך מספר ימים מיום בקשת ההלוואה!
ההלוואות הנן מסוג - non-recourse !

בדמי ההלוואה - אתם יכולים להגדיל אחזקתכם בחברה ולרכוש יותר ממניותיה, לחזק את חוסנה הכלכלי של חברתכם, ואו לרכוש נכסים פרטיים כראות עינכם ...
כל שעליכם לבצע הינו: הפקדת מניותיכם, וקבלת הלוואה בהתאם לצורכיכם , במידה וערך מניותיכם עלה, הריבית הרבעונית תשולם ותנוקה בהתאם!
במידה וערך מניותיכם ירד (ומועד ההלוואה תם ) - אינכם חייבים להחזיר את ההלוואה משום
שההלוואה הנה מסוג - non-recourse !

בסיום מועד ההלוואה מניותיכם חוזרות לידיכם ולבעלותכם.צור עמנו קשר:    טלפקס: 972-9-7438762    נייד: 972-50-4611397    teddy@capital-markets.biz